KOHA: OPAC Catalogue Search
Start Over
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author วิสุทธิ์ ใบไม้
Titleทำไมต้องทำวิจัยพื้นฐาน/วิสุทธิ์ ใบไม้
Editionพิมพ์ครั้งที่หนึ่ง
Imprintกรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย , 2553

Location CALL # Barcode Status
ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสวทช. ศช. 8 0066 25530000000851053Available

Descriptก-ฉ, 248 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
Contentsบทนำ : วิจัยพื้นฐานสร้างสรรค์ปัญญา -- วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต -- เริ่มวิจัยแมลงหวี่ -- ยุงก้นปล่อง -- แมวงวันผลไม้และแมงเบียน -- แมลงริ้นดำ -- บทสรุปข้อคิดเห็น -- ความหลากหลายทางชีวภาพ
Subject
วิจัย -- รวมเรื่อง
ISBN9786161201005
ต้องการจองทรัพยากรณ์ คลิ๊ก
Previous||74187||Next