KOHA: OPAC Catalogue Search
Start Over
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author ทินภัทร ธนบูรณ์
Title70 อุปนิสัย เพื่อชีวิตใหม่ในโลกใบเก่า/เรียบเรียง: ทินภัทร ธนบูรณ์
Alternative Titleเจ็ดสิบอุปนิสัย เพื่อชีวิตใหม่ในโลกใบเก่า
Editionพิมพ์ครั้งที่ 2
Imprintกรุงเทพฯ : กู๊ดมอร์นิ่ง, 2551

Location CALL # Barcode Status
ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี170.44 ท449จ 2551 0000000832670Due 2014-07-29

Descript270 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม
Contentsบริหารชีวิตด้วยจิตและกายที่ตั้งมั่น : รู้คุณค่าของชีวิต ; อารมณ์ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง ; มีความจริงใจ ; เรียนรู้ที่จะเป็นฝ่ายให้มากกว่ารับ ; ไม่มีใครเป็นหนี้ใคร ; อย่าให้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลและความเป็นจริง ; มองโลกในแง่ดี ; มั่นใจในตัวเอง ; ทักษะการฟัง ; พลังอำนาจของเสียง ; ความใจแคบไม่ทำให้อะไรดีขึ้น ; ไม่มีอะไรดีไปกว่าการให้อภัย ; รู้แพ้ รู้ชนะ ; ชื่อตรงต่อเวลา เหมือนเลาซื่อตรงต่อคุณ ; การแต่งตัวบ่งบอกถึงตัวคุณ ; แข่งขันกับตัวเอง ; บริหารพลังที่มีอยู่ในตัวคุณด้วยการออกกำลังกาย ; บริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ ; เปลี่ยนปลงตัวเองให้เป็นคนทันยุคทันสมัย ; มีชีวิตอยู่เพื่อปัจจุบัน ; รู้ข้อจำกัดของตัวเอง ; อย่าทำสัญญาด้วยวาจา ; สร้างระเบียบวินัยให้ตนเอง ; สุขภาพของคุณต้องมาเป็นอันดับแรก ; เรียนรู้การมอบหมายหน้าที่ -- บริหารชีวิตด้วยพลังที่มีอยู่ในตัว : รู้จักยืดหยุ่น ; ลดและเลิกความเห็นแก่ตัว ; ทำใจให้กว้างเข้าไว้ เพราะมันมาคู่กันกับความสุข ; ยอมรับในบทบาทที่คุณไม่สามารถทำได้ ; ไม่ควรวิตกกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึง ; ระดับสติปัญญายังไม่สำคัญเท่าความตั้งใจ ; รักในสิ่งที่คุณทำ ทำในสิ่งที่คุณรัก ; ทัศนคติในแง่บวก ; ไม่ควรมีวาระซ่อนเร้นใดๆ ในทุกการกระทำ ; การปฏิเสธไม่ใช่เรื่องเสียหายเสมอไป ; ยิ้มเข้าไว้ เพราะยิ้มมีพลังเกินกว่าที่คุณคิด ; การนำเสนอที่ดี นำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีเสมอ ; เสมอต้นเสมอปลาย ; อย่าเพียงแค่ฝัน จงทำมันด้วย ; ถ้าคุณหยุดเรียนรู้ ก็เหมือนกับคนที่ตายไปแล้ว ; เงินทองเป็นสิ่งสำคัญ แต่อย่าให้มีอิทธิพลกับชีวิตคุณ ; เสียสละเวลาเล็กน้อยเพื่อศึกษางาน ; ปัญหาเป็นสิ่งที่น่าหาคำตอบ ; ความสารารถในการสร้างสรรค์งาน ; มีความสามารถด้านไหน ก็ทำงานด้านนั้น ; สมดุลแห่งชีวิต ; ไม่ต้องเสียเวลาให้กับความล้มเหลว ; ไปให้ถึงซึ่งจุดมุ่งหมายในชีวิต ; อย่าเสียใจกับอะไรที่ตัดสินใจไปแล้ว ; สะสางงานเก่าๆ ให้เสร็จ แล้วค่อยเริ่มงานใหม่ ; อย่าทำชีวิตให้ยุงยากซับซ้อน -- การบริหารชีวิตด้วยแรงเสริมของคนรอบข้าง : ยอมรับคนอื่นเท่าๆ กับยอมรับในตัวเอง ; การบ่นและโอดครวญ ไม่ได้ทำอะไรให้ดีขึ้น ; ความโกรธเกิดขึ้นจากตัวคุณเอง ไม่ใช่คนอื่น ; อย่าตกเป็นเหยื่อ ทั้งของตัวเองและคนอื่น ; การรักคนอื่น เริ่มต้นที่การรักตัวเอง ; สิ่งที่คุณรู้ อาจมีหลายคนที่รู้เช่นกัน ; ขอคำปรึกษากับคนที่มีประสบการณ์ ; ให้คำแนะนำที่มีประโยชน์ ; เมื่อไม่รู้ ไม่ใช่เรื่องน่าอาย ; เลิกทำตัวเป็นอธิบอดีกรมข่าวลือเสียที ; รู้จักมองข้ามความไร้สาระของคนรอบตัว ; ความเกลียดชังเป็นบ่อเกิดแห่งการทำลายล้าง ; เคารพผู้อื่นเหมือนกับเคารพตัวเอง ; ทำงานร่วมกับคนที่คุณชอบทำงานด้วย ; มือไม่พาย ก็อย่าเอาเท้าราน้ำ ; มอบความปรารถนาดีให้แก่คนรอบข้าง ; หลีกเลี่ยงการโต้แย้งที่รุนแรง ; ดูที่การกระทำของคนไม่ใช่ที่ตัวคน ; รักษาความไว้วางใจของคนอื่น
NoteCollection NECTEC
Subject
การดำเนินชีวิต
คุณภาพชีวิต
นิสัย
ISBN9789741000746
ต้องการจองทรัพยากร คลิก
Previous||72861||Next