KOHA: OPAC Catalogue Search
Start Over
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author ศิริวรรณ ช้างพลาย
Titleคู่มือยกระดับชีวิต /ศิริวรรณ ช้างพลาย
Imprintกรุงเทพฯ : เอ็ดดูเคชั่น ไมน์ด ไลน์ มัลติมีเดีย, 2550

Location CALL # Barcode Status
ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี650.13 ศ486ค 2550 0000000882675Available

Descript264 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.
Contentsจุดเริ่มต้นของชีวิตที่ดี -- ความต้องการของมนุษย์ -- ความจริงของชีวิต -- คำว่า "ความซื่อสัตย์" -- ทำสิ่งที่สอดคล้องกับเป้าหมายของชีวิต -- ทัศนคติทางบวกและลบ -- ทางลัดของชีวิต -- การข่มขวัญคู่ต่อสู้ -- ขบวนการทำลายขวัญและกำลังใจ -- บุคคลอันตรายที่ควรหลีกเลี่ยง -- อย่ามองกลับมาข้างหลังเมื่อก้าวไปข้างหน้า -- สิ่งที่ต้องการในชีวิต -- "ความสำเร็จ" สิ่งดีที่สุดในชีวิต -- ทำงานหนักไปทำไมกัน -- งานคือเกม -- ความเสี่ยงในชีวิตประจำวัน -- เตรียมตัวเตรียมใจในการต่อสู้ -- สี่เท้ายังรู้พลาด นักปราชญ์ยังรู้พลั้ง -- หลักในการหาเงินเพื่อเลี้ยงชีพ -- มีไฟในการทำงานหน่อย -- ทำงานให้ตรงกับนิสัยของตัวเอง -- การทำงานให้มีประสิทธิภาพ -- สมาธิในการทำงานสำคัญไฉน -- รับมือกับคนหลงตัวเอง -- กล้าที่จะปฏิเสธ -- การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ตัวเอง -- การรู้จักกาลเทศะ -- ทำตัวให้สมกับอายุ -- การสะสมความสำเร็จ -- ล้มเพื่อลุกขึ้นเดินต่อไป -- กำจัดอุปสรรคในการทำงาน -- แก้ปัญหางานล้นมือ -- ควบคุมชีวิตนเอง -- ทำให้ได้ในสิ่งที่หวัง -- ฝันที่เป็นจริง
NoteCollection NECTEC
Subject
ความสำเร็จ
การดำเนินชีวิต
ISBN9789748134178
ต้องการจองทรัพยากร คลิก
Previous||72760||Next